ข้อมูลหนังสือเดินทางและวีซ่าเข้าไต้หวัน

ดูเพิ่มเติม

ข้อมูลหนังสือเดินทางและวีซ่าเข้าไต้หวัน

ดูเพิ่มเติม

#National Scenic Area

จุดชมวิวแห่งชาติชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก-ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวโตวลี่ (East Coast National Scenic Area – Douli Visitor Center)

จุดชมวิวทะเลสาบสุริยันจันทรา และ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเซี่ยงซาน (Sun Moon Lake National Scenic Area – Xiangshang Visitor Center)

จุดชมธรรมชาติเขาชานซาน (Tri-Mountain National Scenic Area)

จุดชมวิวแห่งชาติหมาจู่ (Matsu National Scenic Area)

อุทยานแห่งชาติอ่าวต้าเผิง- ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวต้าเผิง (Dapeng Bay National Scenic Area – Dapeng Bay Visitor Center)

ศูนย์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเผิงหู (Penghu National Scenic Area – Penghu Visitor Center)

อุทยานแห่งชาติเม่าหลิน- ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวชินเวย (Maolin National Scenic Area – Xinwei Visitor Center)

วนอุทยานแห่งชาติซีลาหย่า (Siraya National Scenic Area)

จุดชมธรรมชาติเทือกเขาอาลีซาน – ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวชู่โข่ว (Alishan National Scenic Area – Chukou Visitor Center)

อุทยานแห่งชาติหุบเขาตะวันออก-ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเฮ้อกัง (East Rift Valley National Scenic Area – Hegang Visitor Center)