คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

+การท่องเที่ยวไต้หวันมีมาตรการในการสนับสนุนผู้ประกอบการอะไรบ้าง
+หากติดโควิดก่อนบิน ต้องรอกี่วันถึงจะไปได้?
+หากลูกทัวร์ไม่ให้ความร่วมมือในกรณีติดเชื้อโควิด ทำอย่างไร?
+ขั้นตอนสำหรับนักท่องเที่ยวที่ติดเชื้อโควิด
+ค่าใช้จ่ายสำหรับการกักตัวเท่าไหร่?
+หากผลตรวจ ATK เป็นบวกต้องทำอย่างไร
+สามารถทานอาหารเป็นกลุ่ม/หมู่คณะในร้านอาหารได้ไหม?
+มาด้วยกันต้องนอนแยกห้องกันไหม
+นักท่องเที่ยวจำเป็นต้องทำประกันการเดินทาง และประกันสุขภาพไหม? (สำหรับกรุ๊ปทัวร์)
+ไต้หวันมีข้อจำกัดด้านวัคซีนไหม
+การสังเกตอาการ 0+7 วัน ยังจำเป็นต้องตรวจโควิดไหม
+ต้องตรวจโควิดก่อนเดินทางเข้าไต้หวันไหม
+ไปเที่ยวน้อยกว่า 7 วันได้ไหม
+การสังเกตอาการ 0+7 วัน สามารถออกไปเที่ยวได้หรือไม่
+การสังเกตอาการ 0+7 วัน หมายถึงอะไร
+คนไทยเที่ยวไต้หวันต้องทำวีซ่าไหม
+คนไทยเที่ยวไต้หวันต้องกักตัวไหม?
+หากยังไม่เคยไปท่องเที่ยวไต้หวัน ควรเริ่มต้นเที่ยวที่ไหนดี
+วิธีการเดินทางในไต้หวัน
+หากพบเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไต้หวัน สามารถติดต่อหน่วยงานใดได้บ้าง
+ห้ามนำสิ่งของใดเข้าไต้หวัน
+ขั้นตอนการทำ Vat Refund ต้องทำอย่างไร