ข้อมูลหนังสือเดินทางและวีซ่าเข้าไต้หวัน

ดูเพิ่มเติม

วนอุทยานแห่งชาติซีลาหย่า (Siraya National Scenic Area)

วนอุทยานแห่งชาติซีลาหย่า เป็นพื้นที่ทางการเกษตรที่สำคัญ มีผลไม้และผลผลิตทางการเกษตรตลอดทั้งปี ทำให้ได้รับสมญานามว่า “ดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์” 

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ภาครัฐมีการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น ด้วยโครงการ“หนึ่งเขตหนึ่งผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อ” โดยมีเขตการปกครอง16 แห่งเข้าร่วมโดยซีลาหย่าซึ่งมีผลิตภัณฑ์เป็นของตนเองก็เป็นหนึ่งในสมาชิกเช่นกัน ถือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นให้เติบโตยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ที่นี่ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอื่นๆ เช่น เขื่อนเจิงเหวิน (Zengwen) เขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน เขื่อนอูซันโถว (Wushantou) เขื่อนหู่โถวผี (Hutoupi) เขื่อนแห่งแรกของไต้หวัน และน้ำพุร้อนบ่อโคลนกวันจื๋อหลิง (Guanziling)

โทรศัพท์:

+886-6-690-0399

เว็บไซต์:
เวลาเปิด-ปิด:

ทุกวัน 09.00-19.00 น.

วิธีการเดินทาง:
  1. นั่งรถไฟมาลงที่สถานี Chiayi และต่อรถบัส Chiayi County (ปลายทาง Dapu) มาลงที่ป้าย Yuanyuanshan
  2. นั่งรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงที่สถานี Longtian ต่อรถบัส Tainan City สาย O10 ลงที่ป้าย Yang Ming Vocational High School จากนั้นให้เดินไปตามทางหลวง County Hwy 165 ประมาณ 16 นาที
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ