ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์การท่องเที่ยวไต้หวัน
เว็บไซต์ที่เต็มไปด้วย ความรู้ เรื่องราวและสถานที่
ท่องเที่ยวต่างๆ ที่จะเปิดประสบการณ์ให้คุณได้ไปเที่ยว ตั้งแต่เริ่มคลิกเลย

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคใต้

ภาคตะวันออก

หมู่เกาะ

ข่าวสาร
ข้อมูลการท่องเที่ยว
การเดินทาง
ดาวน์โหลด
ผู้ประกอบการ

ไต้หวันขยายเวลาฟรีวีซ่า ! จนถึง ก.ค. 65 แต่ยังไม่อนุญาตให้ท่องเที่ยวในช่วงโควิด-19 ระบาด

เพื่อให้สอดคล้องต่อการส่งเสริม “นโยบายมุ่งใต้ใหม่” และปรับปรุงนโยบายการขอวีซ่าไต้หวันสำหรับประชาชนในกลุ่มประเทศสมาชิกและประเทศรัสเซีย กระทรวงการต่างประเทศไต้หวันเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการประชุมระหว่างรัฐมนตรีในวันที่ 12 เมษายน 2564 เพื่อตรวจสอบนโยบายต่ออายุแผนการทดลองยกเว้นวีซ่าท่องเที่ยวให้แก่ไทย บรูไน ฟิลิปปินส์ และรัสเซีย รวมถึงการขยายระยะเวลาแผน “กวนหง” (วีซ่าอิเล็กทรอนิกส์กรุ๊ปทัวร์ท่องเที่ยว) และการอำนวยความสะดวกการขอวีซ่าออนไลน์สำหรับประชาชนในอาเซียน หลังจากประเมินประสิทธิผลของมาตรการอำนวยความสะดวกด้านวีซ่าดังกล่าวในช่วงหลายปีที่ผ่านมา รวมถึงพิจารณาความจำเป็นในการเดินทางระหว่างประเทศหลังโรคระบาด ทางหน่วยงานได้ตัดสินใจขยายระยะเวลาฟรีวีซ่าในประเทศไทย, บรูไน , […]

อ่านต่อ

กรมการท่องเที่ยวเปิด 16 เส้นทางปั่นจักรยานใหม่! ต้อนรับปี 2021“ปีแห่งการท่องเที่ยวด้วยจักรยาน”

กรมการท่องเที่ยวไต้หวันกำหนดให้ปี 2021 เป็นปีการท่องเที่ยวจักรยาน โดยต้อนรับปีใหม่ด้วยการเปิดเส้นทางปั่นจักรยาน 16 เส้นทางด้วยกัน ท่านผู้อำนวยการหลินเจียหลง ผู้อำนวยการกระทรวงคมนาคม กรมการท่องเที่ยวเปิดเผยว่าจะผลักดันให้การท่องเที่ยวปั่นจักรยานรอบเกาะให้เป็นที่นิยมในเวลา 4 ปีนี้ให้ได้ เพิ่มงบประมาณจาก 1,600 ล้านบาท เป็น 3,200 ล้านบาท  กรมการท่องเที่ยวไต้หวันอาศัยเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตในการออกแบบเส้นทางปั่นจักรยาน รวมทั้งบูรณาการสถานที่ท่องเที่ยว อุตสาหกรรมจักรยาน […]

อ่านต่อ