ข้อมูลหนังสือเดินทางและวีซ่าเข้าไต้หวัน

ดูเพิ่มเติม

จุดชมธรรมชาติเขาชานซาน (Tri-Mountain National Scenic Area)

ในปี 2001 สำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวัน ได้รวมจุดชมวิวภูเขาหัวสิงโต (Lion’s Head Mountain Scenic Area) จุดชมวิวหลีซาน (Lishan Scenic Area) และจุดชมวิวภูเขาปากั้ว (Bagua Mountain Scenic Area) ซึ่งเป็น 3 แหล่งท่องเที่ยวในไต้หวันที่รวมเข้าด้วยกัน 

จุดชมวิวแห่งชาติเขาชานซานนี้ มีอากาศปลอดโปร่งและทิวทัศน์อันสวยงาม รายล้อมไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจมากมาย ทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่จะพาทุกคนไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของชาวจีนแคะ ชนพื้นเมือง และชาวไต้หวัน

อีกทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น ลำน้ำ ภูเขา ไร่ชา และสวนผักผลไม้หลากหลายชนิด ในอนาคต องค์การบริหารจุดชมวิวแห่งชาติเขาชานซาน ยังตั้งใจที่จะพัฒนาพื้นที่บริเวณนี้ ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การศึกษา สิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนด้วย

โทรศัพท์:

+886-4-2331-2678

เว็บไซต์:
วิธีการเดินทาง:

นั่งรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงสถานี Taichung จากนั้นต่อรถบัส Taichung Bus (หมายเลข 100) มาลงป้าย Education Hall

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ