ข้อมูลหนังสือเดินทางและวีซ่าเข้าไต้หวัน

ดูเพิ่มเติม

จุดชมวิวแห่งชาติชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก-ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวโตวลี่ (East Coast National Scenic Area – Douli Visitor Center)

จุดชมวิวแห่งชาติชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก มีลักษณะภูมิประเทศที่หลากหลาย อันเนื่องมาจากสภาพอากาศ การกัดกร่อน และการสะสมของธรรมชาติที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา ทำให้เป็นแหล่งกำเนิดและที่อยู่อาศัยของพืชพันธุ์และสัตว์นานาชนิด 

บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกออกนี้ เดิมทีเป็นที่อยู่อาศัยของชนพื้นเมืองอาเหม่ย หนึ่งในชนพื้นเมืองที่มีความเก่าแก่มากที่สุดในไต้หวัน ในช่วงเดือนกรกฏาคมและสิงหาคมของทุกปี จะมีการจัดเทศกาลเก็บเกี่ยว เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวอาเหม่ย 

ซึ่งก่อนที่ชาวอาเหม่ยจะเข้ามาตั้งรกราก บริเวณนี้เคยเป็นย่านการค้าของผู้คนในสมัยโบราณ ปัจจุบันคงเหลือร้านค้าเก่าแก่ จำหน่ายศิลปะและวัตถุโบราณ รวมถึงโบราณสถานอันทรงคุณค่า ที่ไม่ว่าใครเข้ามาเยือนแล้ว เป็นต้องหลงใหลในเสน่ห์ของเมืองเก่านี้แน่ 

ด้วยการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมดั้งเดิมและวัฒนธรรมสมัยใหม่ไว้ด้วยกัน ทำให้มีการสร้างวัด โบสถ์ และหมู่บ้านชาวประมง สะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ และวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ จึงทำให้สำนักการท่องเที่ยวก่อตั้ง “จุดชมวิวแห่งชาติชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก” ในปี 1988 และพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ให้คงอยู่สืบไป 

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวโตวลี่ (Douli Visitor Center)

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแห่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบสูง เป็นจุดชมวิวชายฝั่งทะเลที่มีความงดงาม อีกทั้งยังมีนิทรรศการเกี่ยวกับระบบนิเวศทางทะเล และวัฒนธรรมของชนพื้นเมืองอาเหม่ย ให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้กันอย่างเพลิดเพลินใจ มาร่วมสัมผัสกับประสบการณ์อันน่าตื่นเต้น พร้อมชื่นชมความงามของชายฝั่งทะเลด้วยตัวคุณเอง! ได้ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวโตวลี่แห่งนี้

โทรศัพท์:

+886-89-841-520

เว็บไซต์:
เวลาเปิด-ปิด:

08:30~17:00 น.

วิธีการเดินทาง:
  1. จากสนามบิน Taipei International Airport บินมาลงที่ไถตง ด้วยสายการบิน UNI Air หรือ Mandarin Airlines
  2. นั่งรถไฟมาลงสถานี Taitung ต่อรถบัส Dingdong (ปลายทาง Chenggong, Jingpu) มาลงที่ป้าย ECNSA Headquarters
  3. นั่งรถไฟมาลงสถานี Taitung ต่อรถบัส East Coast Line สาย 8101 มาลงที่ป้าย Amis Folk Center
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ