ข้อมูลหนังสือเดินทางและวีซ่าเข้าไต้หวัน

ดูเพิ่มเติม

ข้อมูลหนังสือเดินทางและวีซ่าเข้าไต้หวัน

ดูเพิ่มเติม

#Bayside Tours

ทริปกิจกรรมทางน้ำสองวัน – ชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือ

อ่าวหลงต้ง (Longdong Bay)

ทัวร์สี่วัน – เที่ยวเมืองเผิงหู ทะเลตอนใต้ หวางเอิน และ ฉีเหม่ย์

จุดชมธรรมชาติชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือและชายฝั่งอี๋หลาน- ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวต้าหลี่ (Northeast and Yilan Coast National Scenic Area – Dali Visitor Center)

ทริปสามวัน: ทัวร์เผิงหูทางทะเลเหนือและทะเลตะวันออก

ศูนย์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเผิงหู (Penghu National Scenic Area – Penghu Visitor Center)

เกาะจี๋เป้ย (Jibei Island)

จุดชมธรรมชาติชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือและชายฝั่งอี๋หลาน – ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวฝูหลง (Northeast and Yilan Coast National Scenic Area – Fulong Visitor Center)

สถานที่ตั้งแคมป์หลงเหมิน (The Longmen Camping Site)

อ่าวไป๋ซา (Baisha Bay)