ข้อมูลหนังสือเดินทางและวีซ่าเข้าไต้หวัน

ดูเพิ่มเติม

ข้อมูลหนังสือเดินทางและวีซ่าเข้าไต้หวัน

ดูเพิ่มเติม

#Wedding Photography

อุทยานธรณีเย๋หลิ่ว (Yehliu Geopark)

จุดชมวิวทะเลสาบสุริยันจันทรา และ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเซี่ยงซาน (Sun Moon Lake National Scenic Area – Xiangshang Visitor Center)

ชายฝั่งตอนเหนือและแหล่งทิวทัศน์แห่งชาติกวนอิมซาน – ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเกาะเหอผิง (North Coast & Guanyinshan National Scenic Area – Heping Island Visitor Center)

สวนดอกไม้ต้าซี (Daxi Flower Ocean Farm Ranch)

โบสถ์รองเท้าส้นสูง (High-Heel Wedding Church)

บ้านพักอดีตประธานาธิบดีเจียง ไคเชก ในย่านซื่อหลิน (Chiang Kai-Shek Shilin Residence)

พิพิธภัณฑ์บ้านประวัติศาตร์หลินอันไท่ (Lin An-Tai Historical House & Museum)

พิพิธภัณฑ์บ้านไทเป (Taipei Story House)

ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์ฮว๋าซาน 1914 (Huashan 1914 Creative Park)

ชายฝั่งทางเหนือและจุดชมธรรมชาติกวนอินซาน – ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอ่าวไป๋ซา (North Coast & Guanyinshan National Scenic Area – Baisha Bay Visitor Center)