ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์ฮวาซาน 1914 (Huashan 1914 Creative Park)

ศูนย์ความคิดสร้างสรรค์ฮวาซาน ตั้งที่โรงงานไวน์ไทโฮคุ (Taihoku)  สมัยก่อนเคยเป็นโรงงานผลิตสาเกในปี 1914 ต่อมาเปลี่ยนเป็นโรงกลั่นเหล้าองุ่นหรือไวน์นั่นเอง 

โดยในปี 1999  โรงงานนี้ถูกเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ทางด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม มีการจัดแสดงนิทรรศการ และการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนพื้นที่สำหรับสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ที่ตั้งของร้านอาหาร หอศิลป์ ร้านค้าที่จัดแสดงและจัดหน่ายมากมาย อีกทั้งยังเป็นพื้นที่สำหรับปล่อยเช่า ซึ่งทำให้ที่นี่เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไต้หวัน

โทรศัพท์:

+886-2-2358-1914

เว็บไซต์:
วิธีการเดินทาง:
  1. นั่งรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน (THSR) หรือรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงสถานี Taipei จากนั้นต่อรถไฟฟ้าไทเป (Taipei MRT) มาลงสถานี Zhongxiao Xinsheng สถานี ทางออกหมายเลข 1 จากนั้นเดินต่อไปอีกประมาณ 3-5 นาที
  2. นั่งรถบัส Taipei Sightseeing Bus สายสีแดง มาลงป้าย Huashan Creative Park (เส้นทางตามในแผนที่)
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ