อุทยานธรณีเย๋หลิ่ว (Yehliu Geopark)

อุทยานธรณีเย๋หลิ่ว มีลักษณะเป็นแหลมทอดยาวออกไปในทะเล ตั้งอยู่บนภูเขาต้าถุน หากมองจากมุมบน จะมีลักษณะเหมือนเต่ายักษ์ที่ลอยอยู่ในทะเล อุทยานธรณีแห่งนี้เกิดจากการผุกร่อนของหิน การเคลื่อนตัวของเปลือกโลกและการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ทำให้ภูมิศาสตร์เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ จนกลายเป็นอุทยานธรรมชาติที่สำคัญของไต้หวัน

อุทยานเย๋หลิ่วแบ่งออกเป็น 3 ส่วน โดยส่วนแรกเป็นที่ตั้งของหินรูปทรงแปลกตา เช่น หินเศียรราชินี และหินรองเท้านางฟ้า ส่วนที่ 2 มีหินถั่วและหินหัวมังกร และในส่วนที่ 3 มีถ้ำที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำทะเลและหินรูปทรงต่างๆ ทำให้อุทยานธรณีแห่งนี้ เหมาะสำหรับการเรียนรู้ทางธรณีวิทยาเป็นอย่างมาก

โทรศัพท์:

+886-2-2492-2016

เว็บไซต์:
เวลาเปิด-ปิด:

08:00~17:00 น.

วิธีการเดินทาง:
  1. นั่งรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน (THSR) หรือรถไฟธรรมดา(TRA) มาลงสถานี Taipei จากนั้นต่อรถบัส Kuo-Kuang Bus หมายเลข 1815 (ปลายทาง Jinshan) มาลงป้าย Yehliu
  2. นั่งรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน (THSR) หรือ รถไฟธรรมดา (TRA) มาลงสถานี Taipei จากนั้นต่อรถไฟฟ้า MRT มาลงสถานี Tamsui และต่อรถบัส Crown Northern Coast Shuttle Bus หมายเลข 716 มาลงป้าย Yehliu Geopark (Yehliu Ocean World)
  3. นั่งรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงสถานี Keelung จากนั้นต่อรถบัส Keelung Bus หมายเลข 790 (ปลายทางJinshan) มาลงป้าย Yehliu Geopark
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ