อ่าวไป๋ซา (Baisha Bay)

อ่าวไป๋ซา มีความหมายว่า “อ่าวทรายสีขาว” ถือเป็นหนึ่งในอ่าวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในไต้หวัน โดยแหลมหินของอ่าวนี้เกิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟจากเทือกเขาต้าถุนเมื่อประมาณ 800,000 ปีก่อน ทำให้มีลาวาไหลลงมาสู่ทะเลจนเกิดเป็นแหลมหิน ซึ่งความน่าสนใจของแหลมหินนี้ จะอยู่ที่กองหินและซากปะการัง ทำหน้าที่เหมือนเป็นกับดักจับปลาธรรมชาติ ด้วยคลื่นทะเลที่ซัดอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปลาหลายชนิดเข้ามาติดอยู่ตามกองหินเหล่านี้

อ่าวไป๋ซาได้รับรางวัล “สถานที่ท่องเที่ยวสำหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ” (Most Accessible Tourist Attraction Site) โดยรางวัลนี้ถูกมอบให้กับองค์กรที่แสดงถึงความมุ่งมั่นในปรับโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวได้อย่างเท่าเทียมกัน

โทรศัพท์:

+886-2-8635-5100

เวลาเปิด-ปิด:
  • ช่วงเดือนพฤษภาคม มิถุนายน ตุลาคม เปิดให้บริการ: 09:00~17:00 น.
  • ช่วงเดือนกรกฎาคม สิงหาคม กันยายน เปิดให้บริการ: 09:00~18:00 น.
วิธีการเดินทาง:
  1. นั่งรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน (THSR) หรือรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงที่สถานี Taipei ต่อรถไฟฟ้าไทเป (Taipei MRT) มาลงสถานี Tamsui ต่อรถบัส Tamsui สาย 862, 863 (ปลายทาง Keelung) มาลงที่ป้าย Baisha Bay
  2. นั่งรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน (THSR) หรือรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงที่สถานี Taipei ต่อรถไฟฟ้าไทเป (Taipei MRT) มาลงสถานี Tamsui ต่อรถบัส Crown Northern Coast Shuttle Bus 716 มาลงที่ป้าย North Coast & Guanyinshan National Scenic Area (Baisha Bay)
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ