ข้อมูลหนังสือเดินทางและวีซ่าเข้าไต้หวัน

ดูเพิ่มเติม

ทริปแนะนำ

วัฒนธรรม

เมื่อมาเยือนไต้หวัน คุณจะได้สัมผัสกับทุกแง่มุมของพหุวัฒนธรรมของประเทศที่งดงามแห่งนี้ จากภูมิหลังทางประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์ ไต้หวันจึงมีวัฒนธรรมที่มั่งคั่งและหลากหลาย ที่เกิดจากการผสมผสานขององค์ประกอบต่างๆที่นำมาจากกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายและแตกต่างกัน หล่อหลอมความเป็นไต้หวันที่คุณได้เห็นอยู่ทุกวันนี้ผ่านประเพณี วิถีชิวิต สถาปัตยกรรม อาหาร และศิลปะวัฒนธรรม