ทริปหนึ่งวัน – สัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองลู่กั่ง

1.30 ชั่วโมง

เริ่มต้นเดินทางจากสถานีรถไฟฟ้าจางฮวา ต่อรถบัสมาลงที่ป้าย Xiyuanqian สักการะบูชาที่วัดลู่กั่งเทียนโห้ว (Lugang Tian Hou Temple)

1 ชั่วโมง

ต่อกันที่วัดลู่กั่งหลงซาน (Lukang Longshan Temple)
ชมสถาปัตยกรรมภายในอันสวยงาม

2 ชั่วโมง

เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นเมืองลู่กัง (Lukang Folk Arts Museum) เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไต้หวันโบราณ

เส้นทางแนะนำ