ทริปสองวัน – ทัวร์มรดกทางประวัติศาสตร์ในไถหนาน

1.15 ชั่วโมง

วันแรก: นั่งรถไฟต่อด้วยรถบัสไปยังวัดเทพเจ้าแห่งสงครามและวัดขงจื้อซึ่งเป็นวัดอันเก่าแก่ที่ได้รับการอนุรักษ์อย่างดีที่สุด

1.00

เดินไปต่อยังวัดเทพเจ้าหมาจู่เพื่อบูชาเจ้าแม่หมาจู่หรือเทพธิดาแห่งท้องทะเล หนึ่งในเทพเจ้าที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในไต้หวัน

1.15 ชั่วโมง

เดินทางโดยรถไฟต่อไปยังศาลเจ้าโก๋วซึ่งเหยเพื่อศึกษาวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อน

1.30 ชั่วโมง

วันที่สอง: นั่งรถไฟต่อรถบัส เยี่ยมชมป้อมปราการโบราณอันผิงสถานที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไถหนาน

1.15 ชั่วโมง

จบทริปด้วยการเดินทางไปเยี่ยมชมป้อมนิรันดรหรือ ปราสาททองนิรันด์ แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ที่น่าเข้าไปเยี่ยมชม

เส้นทางแนะนำ