ทริปหนึ่งวัน – ไหว้พระ 3 วัดศักดิ์สิทธิ์ในไทเป

2 ชั่วโมง

เริ่มต้นการเดินจากสถานีรถไฟไทเป นั่งรถบัสสาย 49,218 แล้วมาลงที่ป้ายวัดชิงสุ่ยจู่ซือ (Qingshui Zuahi Temple) เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันสวยงามรอบวัด

1 ชั่วโมง

ต่อจากนั้น มาขอพรกับเทพเจ้าหวังชิงซานที่วัดชิงซาน (Bangka Qingshan Temple) วัดเล็กๆ สัมผัสกับบรรยากาศเงียบสงบ ร่มรื่น

2 ชั่วโมง

เยี่ยมชมวัดหลงซาน (Lungshan Temple) หนึ่งในวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทเป

2 ชั่วโมง

ปิดท้ายด้วยการชิมอาหารหลากหลายเมนู ที่ตลาดกลางคืนหัวซี (Huaxi Night Market)

เส้นทางแนะนำ