ข้อมูลหนังสือเดินทางและวีซ่าเข้าไต้หวัน

ดูเพิ่มเติม

ทริปหนึ่งวัน – ไหว้พระ 3 วัดศักดิ์สิทธิ์ในไทเป

2 ชั่วโมง

เริ่มต้นการเดินจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีเป่ยเหมิน นั่งรถบัสสาย 9 แล้วมาลงที่ป้าย Zhushi Temple วัดชิงสุ่ยจู่ซือ (Qingshui Temple) เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันสวยงามรอบวัด

1 ชั่วโมง

ต่อจากนั้น มาขอพรกับเทพเจ้าหวังชิงซานที่วัดชิงซาน (Bangka Qingshan Temple) วัดเล็ก ๆ สัมผัสกับบรรยากาศเงียบสงบ ร่มรื่น

2 ชั่วโมง

เยี่ยมชมวัดหลงซาน (Lungshan Temple) ซึ่งเป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองไทเป

2 ชั่วโมง

ปิดท้ายด้วยการชิมอาหารหลากหลายเมนูที่ตลาดกลางคืนหัวซี (Huaxi Night Market)

เส้นทางแนะนำ