ทริปสองวัน – เยือนถนนโบราณในเมืองลู่กั่ง

1.30 ชั่วโมง

นั่งรถไฟฟ้าสถานีหยุนลิน แล้วต่อรถบัสมาลงที่ป้าย Xipan
คุณจะพบกับสวนเทียนเหว่ย (Tianwei Highway Garden)
มีสวนดอกไม้บานสะพรั่งนานาชนิดให้ได้ชมกัน

2 ชั่วโมง

เยี่ยมชมหมู่บ้านและถนนโบราณลู่กั่งเก่า (Lukang Old Street)
สัมผัสกับบรรยากาศของหมูบ้านเก่าในไต้หวัน พร้อมอาหารพื้นเมืองมากมาย

3 ชั่วโมง

เที่ยวชม “จุดชมธรรมชาติเขาสามลูกชานซาน – ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงนิเวศปากัวซาน” สักการะบูชาองค์พระใหญ่ และพักผ่อนบริเวณอุทยานเชิงนิเวศปากัวซาน

เส้นทางแนะนำ