ทริปหนึ่งวัน – เที่ยวชมหมู่บ้านชาวพื้นเมือง

2 ชั่วโมง

เริ่มต้นเดินทางจากสถานีรถไฟไทเป ต่อรถบัส Sindian สาย 849 ลงป้ายอูไหล เยี่ยมชมพิพิธภัณท์ชาวพื้นเมืองอูไหล (Wulai Atayal Museum) ให้ความรู้เกี่ยวกับชนพื้นเมืองดั้งเดิม

2 ชั่วโมง

แช่บ่อน้ำพุร้อนอูไหล (Wulai Hot Springs) ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติ และอากาศอันบริสุทธิ์

เส้นทางแนะนำ