ทริปสามวัน – ตะลุยชิมอาหาร และเยือนสถานที่น่าสนใจในเทไป

1.30 ชั่วโมง

วันแรก: เริ่มต้นที่สถานีรถไฟไทเป ต่อสถานีรถไฟหยวนซาน เดินมาถึงสวนไทเป เอ็กซโป พาร์ค (Taipei Expo Park) เรียนรู้ทางศิลปะเทคโนโลยี และพักผ่อนหย่อนใจ

2.30 ชั่วโมง

แวะชิมอาหารอร่อยๆกันจุใจในคืนแรก ที่ตลาดกลางคืนซื่อหลิน (Shilin Night Market)

2 ชั่วโมง

วันที่สอง: เยือนศูนย์ศิลปะหุ่นกระบอกในไทเป (Puppetry Art Center of Taipei) ชมการแสดงหุ่นกระบอกที่น่าตื่นเต้น ตื่นตาตื่นใจ

1.30 ชั่วโมง

แวะกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดซงซาน ฉือโย่ว (Songshan Ciyou Temple)

2.30 ชั่วโมง

เดินเล่นและชิมอาหารอร่อยตลอดทั้งคืน ที่ตลาดกลางคืนเหราเหอ (Raohe Night Market)

2 ชั่วโมง

วันที่สาม: เที่ยวย่านเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ ในถนนโบราณปัวผีเหลียว (Bopiliao Old Street)

1 ชั่วโมง

เยี่ยมชม 1 ใน 3 วัดขนาดใหญ่ที่เก่าแก่ในย่านว่านหัว ได้ที่วัดชิงสุ่ยจู่ซือ (Qingshui Zuashi Temple)

2 ชั่วโมง

ทานอาหารทะเลและซื้อสินค้าอาหารทะเลแปรรูป ที่ตลาดกลางคืนหัวซี (Huaxi Street Tourist Night Market)

เส้นทางแนะนำ