ทริปสองวัน – เที่ยวเมืองโบราณซานเสียและอิงเกอ

2 ชั่วโมง

เพลิดเพลินกับการชิม และซื้อของฝากที่ถนนโบราณซานเสีย (Sanxia Old Street)

1.30 ชั่วโมง

นมัสการเทพเจ้าชื่อดังที่วัดชิงสุ่ยจู่ซือ(Qingshui Zuahi Temple)

4 ชั่วโมง

สนุกกับการปั้นดินเผาที่เมืองอิงเกอ (Yingge) และชมเครื่องปั่้นดินเผาโบราณ

1 ชั่วโมง

เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เซรามิกเมืองอิงเกอ (Yingge Ceramics Museum)
ชมความงามของสถาปัตยกรรมสไตล์โมเดิร์น

เส้นทางแนะนำ