ทริปหนึ่งวัน – ทัวร์ 3 วัดดังในไทเป

1.30 ชั่วโมง

เดินทางจากสถานีรถไฟไทเป มาที่สถาถีรถไฟวัดหลงซาน สักการะบูชาเทพเจ้า พร้อมชมสถาปัตยกรรมในวัดหลงซาน (Lungshan Temple)

2 ชั่วโมง

ต่อจากนั้น เดินทางมากราบไหว้เทพเจ้าขงจื๊อ ที่วัดขงจื้อไทเป (Taipei Confucius Temple)

1.30 ชั่วโมง
เส้นทางแนะนำ