ข้อมูลหนังสือเดินทางและวีซ่าเข้าไต้หวัน

ดูเพิ่มเติม

ทริปหนึ่งวัน – ทัวร์ 3 วัดดังในไทเป

1.30 ชั่วโมง

เดินทางจากสถานี MRT ไทเปเมนสเตชั่น มาที่สถานี MRT วัดหลงซาน เพื่อสักการะบูชาเทพเจ้า พร้อมชมสถาปัตยกรรมในวัดหลงซาน (Lungshan Temple)

2 ชั่วโมง

ต่อจากนั้น เดินทางมากราบไหว้เทพเจ้าขงจื๊อที่วัดขงจื้อไทเป (Taipei Confucius Temple)

1.30 ชั่วโมง
เส้นทางแนะนำ