ทริปสองวัน – เยือนเมืองซินจู๋

1 ชั่วโมง

วันแรก: เริ่มต้นเดินทางจากสถานีรถไฟซินจู๋ จากนั้นเดินต่อมาประมาณ 3 นาที ถึงประตูเมืองหยินซือ (Yin Hsi East Gate)

1 ชั่วโมง
2 ชั่วโมง

วันที่สอง: วิ่งออกกำลังกาย หรือพักผ่อนที่ทะเลสาบชิงเฉา (Green Grass Lake)

เส้นทางแนะนำ