ข้อมูลหนังสือเดินทางและวีซ่าเข้าไต้หวัน

ดูเพิ่มเติม

ทริปสองวัน – เยือนเมืองซินจู๋

1 ชั่วโมง

วันแรก: เริ่มต้นเดินทางจากสถานีรถไฟซินจู๋ จากนั้นเดินต่อมาประมาณ 9 นาที ถึงประตูเมืองหยิงซี (Yin Hsi East Gate)

1 ชั่วโมง
45 นาที

วันที่สอง: นั่งรถบัส 5602 Via Shuangxi จากวัดเทพเจ้าเมืองซินจู๋ไปทะเลสาบชิงเฉา เพื่อพักผ่อนหรือวิ่งออกกำลังกาย ทะเลสาบชิงเฉา (Green Grass Lake)

เส้นทางแนะนำ