ทริปสองวัน – เที่ยวชมประวัติศาสตร์ในเกาสง

1.30 ชั่วโมง

วันแรก: นั่งรถไฟ แล้วต่อด้วยรถไฟฟ้าเกาสง เยี่ยมชมอดีตสถานกงสุลอังกฤษ

1.30 ชั่วโมง

จากนั้นเดินทางต่อด้วยรถไฟฟ้าเกาสง เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เกาสงสถานที่อันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์

1.30 ชั่วโมง

วันที่สอง: นั่งรถไฟแล้วเดินเท้าต่อประมาณ 10 นาที เที่ยวชมทะเลสาบดอกบัวที่สวยที่สุดในยามค่ำคืน

1.15 ชั่วโมง

จากนั้นนั่งรถไฟธรรมดาแล้วเดินต่อประมาณ 15 นาทีไปที่วัดขงจื้อแห่งเกาสงที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน

1.40 ชั่วโมง

ปิดท้ายด้วยเดินทางโดยรถไฟแล้วต่อรถบัสไปยังพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติที่เป็นแหล่งให้ความสนุกสนานและความรู้แก่ผู้เข้าชมพร้อมๆกัน

เส้นทางแนะนำ