ทริปสองวัน – ทัวร์ตลาดกลางคืนที่เกาสง

2 ชั่วโมง

วันแรก: จากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินเกาสงสายสีแดงลงที่สถานี Central Park และเดินทางด้วยรถบัสเกาสง สาย 50 ลงที่ป้าย Gushan Market และเดินประมาณ 13 นาทีมายังอุทยานแห่งชาติโฉ้วชาน (Shoushan National Nature Park)

1 ชั่วโมง

ชมพิพิธภัณฑ์ศิลปะเกาสง (Kaohsiung Museum of Fine Arts)

3 ชั่วโมง

เลือกซื้ออาหารนานาชนิดที่ตลาดกลางคืนลิ่วเหอ (Liuhe Tourist Night Market)

1.30 ชั่วโมง

วันที่สอง: เดินเล่น ชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นริมชายหาดซีจื่อ (Xizi Bay)

1.40 ชั่วโมง

เยี่ยมชมความงานภายในสถานกงสุลอังกฤษเก่า (Former British Consulate)

2 ชั่วโมง

ตบท้ายทริปด้วยการทานอาหารค่ำที่ตลาดกลางคืน Xingzhong Night Market

เส้นทางแนะนำ