ข้อมูลหนังสือเดินทางและวีซ่าเข้าไต้หวัน

ดูเพิ่มเติม

ทริปสองวัน – ทัวร์เมืองจิ่วเฟิ่น-จินกัวสือ

6 ชั่วโมง

วันแรก: จากซีเหมินติงสามารถนั่งบัสสาย 965 เพื่อมายังจิ่วเฟิ่นได้โดยตรง เมืองจิ่วเฟิ่น ชมเมืองโบราณ แวะดื่มน้ำชาที่โรงน้ำชาอาเม่ย

3 ชั่วโมง

วันที่สอง: เข้าชมพิพิธภัณฑ์ทองคำ (Gold Museum) พร้อมเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเหมืองแร่ทองคำจินกวาสือ (Jinguashi)

เส้นทางแนะนำ