ทริปสองวัน – ทัวร์เมืองจิ่วเฟิ่น-จินกัวสือ

6 ชั่วโมง

วันแรก: นั่งรถไฟฟ้าสถานีรุ่ยฟาง (Ruifang Station) แล้วต่อ Taiwan Tourist Shuttle มาลงที่เมืองจิ่วเฟิ่น ชมเมืองโบราณ แวะดื่มน้ำชาที่โรงน้ำชาอาเหม่ย

3 ชั่วโมง

วันที่สอง: เข้าชมพิพิธภัณฑ์ทองคำ (Gold Museum) พร้อมเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเหมืองแร่ทองคำจินกวาสือ (Jinguashi)

เส้นทางแนะนำ