ข้อมูลหนังสือเดินทางและวีซ่าเข้าไต้หวัน

ดูเพิ่มเติม

ทริปแนะนำ

ปั่นจักรยาน

ถ้าคุณต้องการหาวิธีในการกระตุ้นสมรรถนะทางร่างกายและจิตใจ ท้าทายกับประสบการณ์ในการชมทัศนียความงามของภาพภูเขาที่โอบล้อมบริเวณ และความเป็นกันเองของผู้คน คงไม่มีตัวเลือกที่ดีไปกว่าการปั่นจักรยานชมรอบเกาะ