ทริปสองวัน – ตะลุยเมืองซานอี้

3 ชั่วโมง

วันแรก เริ่มต้นนั่งรถไฟมาลงที่สถานีรถไฟ Sanyi และนั่งรถแท็กซี่ต่อ เยือนสะพานประวัติศาสต์ สะพานขาดหลงเถิง

2 ชั่วโมง

จากนั้น เที่ยวต่อที่สถานีรถไฟเซิ้งซิง

1 ชั่วโมง

มาศึกษางานศิลปะจากไม้ รูปปั้นพิพิธภัณฑ์รูปปั้นไม้ซานอี้ศักดิ์สิทธิ์และงานฝีมือต่างๆ ได้ที่

3 ชั่วโมง

วันที่สอง เพลิดเพลินกับสวนดอกไม้สไตล์ยุโรป สนามกอล์ฟขนาดย่อม ทางวิ่งจ็อกกิ้ง เส้นทางเดินเขาและสวนสนุกสำหรับเด็กๆที่ โรงแรมเวสต์เลค รีสอร์ทโทเปีย

เส้นทางแนะนำ