ข้อมูลหนังสือเดินทางและวีซ่าเข้าไต้หวัน

ดูเพิ่มเติม

ทริปหนึ่งวัน – เที่ยวชมป้อมปราการในเมืองจีหลง

1 ชั่วโมง

เริ่มต้นสถานีรถไฟฟ้าจีหลง แล้วต่อรสบัสจีหลงสาย 509 มาลงที่ป้าย Lovers Lake เยี่ยมชมอนุสาวรีย์และสถานที่สำคัญ ป้อมต้าอู่หลุน (Dawulun Fort)

1.20 ชั่วโมง

ชมสถาปัตยกรรมโบราณ ป้อมปืนเอ้อร์ซาวาน (Ershawan Gun Emplacement)

3 ชั่วโมง

ปิดท้ายด้วยทานอาหารอร่อย ๆ ที่ตลาดกลางคืนเมียวโขว (Miaokou Night Market)

เส้นทางแนะนำ