ทริปสองวัน – เที่ยวชมเมืองซีกู่/เป่ยเหมิน

2 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง

ชมทะเลสาบน้ำเค็มชีกู่ (Qigu Lagoon) เพื่อสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติ

2 ชั่วโมง

แวะภูเขาเกลือชีกู่ (Qigu Salt Mountains) พร้อมชมทัศนียภาพอันสวยงาม

1.30 ชั่วโมง

แวะพิพิธภัณฑ์เกลือไต้หวัน (Taiwan Salt Museum) เพื่อเรียนรู้การผลิตเกลือแบบโบราณ

2 ชั่วโมง

สักการะบูชาทีวัดหนานคุนเสินไต้เทียน (Nankunshen Daitian Temple)

1.30 ชั่วโมง

วันที่สอง: มาพักผ่อนที่จุดชมวิวแห่งชาติชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ – ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเป่ยเหมิน

1 ชั่วโมง

อนุสรณ์สถานบริการทางสังคมและการแพทย์โรคเท้าดำไต้หวัน

1.30 ชั่วโมง

ปิดทริปด้วยการเรียนรู้ที่ศูนย์วัฒนธรรมตงหลง (Dong Long Cultural Center)

เส้นทางแนะนำ