ทริปสามวัน – เที่ยวเมืองไทเป

1.30 ชั่วโมง

วันแรก: เริ่มต้นการเดินทางด้วยสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT จากสถานีไทเปเมนสเตชั่น สายสีแดง ไปลงที่สถานีซื่อหลิน และต่อรถบัสสาย S18 เพื่อลงที่สถานี Wesley Girls High School เพื่อมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ชนเผ่าพื้นเมืองไต้หวัน ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่น่ามาเยือนที่สุด

1 ชั่วโมง

เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติ ที่มีวัตถุโบราณทางประวัติศาสตร์อายุมากกว่า 5,000 ปี จัดแสดงอยู่ภายใน

2 ชั่วโมง

แวะทานอาหารหลากหลายเมนูที่ตลาดกลางคืนซื่อหลิน

2 ชั่วโมง

วันที่สอง: มาเยือนสวนวัฒนธรรมระบบนิเวศจือซาน ชมดอกไม้และนกนานาชนิด

1 ชั่วโมง

ทัวร์บ้านพักประธานาธิบดีเจียงไคเชกในซื่อหลิน ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ประวัติศาสตร์ของไต้หวัน

2 ชั่วโมง

วันที่สาม: เที่ยวชมศูนย์การศึกษาวิทยาศาสตร์แห่งชาติไต้หวัน

3 ชั้วโมง

ปิดท้ายด้วยการเยือนพิพิธภัณฑ์ดาราศาสตร์ไทเป ชมนิทรรศการและการแสดงเกี่ยวกับอวกาศและดวงดาว

เส้นทางแนะนำ