ข้อมูลหนังสือเดินทางและวีซ่าเข้าไต้หวัน

ดูเพิ่มเติม

ทริปแนะนำ

ผู้มีความต้องการพิเศษ

ด้วยนโยบายความเท่าเทียมขอไต้หวัน จึงได้มีการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลายๆแห่ง ให้มีการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ ผู้มีปัญหาในการเคลื่อนไหว รวมไปถึงครอบครัวและเพื่อนของพวกเขาเหล่านั้นเพื่อความเพลิดเพลินกับการท่องเที่ยวในไต้หวัน