ข้อมูลหนังสือเดินทางและวีซ่าเข้าไต้หวัน

ดูเพิ่มเติม

ทริปสองวัน – ชิมอาหารและแหล่งวัฒนธรรมในเมืองไถจง

2 ชั่วโมง

วันแรก: เดินทางจากสถานีรถไฟฟ้าไถจง ต่อรถบัสไถจง สาย 71 แล้วมาลงที่ป้ายพิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์แห่งชาติไต้หวัน เพื่อชมงานศิลปะภายในพิพิธภัณฑ์

3 ชั่วโมง

เพลิดเพลินกับการเรียนรู้และชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ธรรมชาติแห่งชาติ (National Museum of Natural Science)

2 ชั่วโมง

อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชนิดในตลาดกลางคืนเฝิงเจี่ย (Feng Jia Night Market)

1.20 ชั่วโมง

วันที่สอง: มาเยือน ณ มหาวิทยาลัยตงไห่ (Tunghai University) ชมสถาปัตกรรมสวยงามสไตล์ยุโรปภายในมหาลัย

1 ชั่วโมง
เส้นทางแนะนำ