เมืองไถจง

ไถจง เป็นเมืองใหญ่อันดับสองของไต้หวัน มีสภาพอากาศที่อบอุ่นน่าเที่ยวตลอดทั้งปี โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ย 22.4 องศาเซลเซียสเท่านั้น นอกจากที่นี่จะเป็นแหล่งอุตสาหกรรมและการค้าที่สำคัญของไต้หวันแล้ว ยังเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ ผู้คนที่เป็นมิตรกับนักท่องเที่ยว และทิวทัศน์ที่สวยงามไม่แพ้ที่ใดในไต้หวัน 

ในอดีตช่วงสมัยที่ไต้หวันถูกปกครองโดยญี่ปุ่น ที่นี่เคยเป็นศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ การคมนาคม และวัฒนธรรมที่สำคัญ ที่ยังคงปรากฏร่องรอยโบราณสถานที่มีกลิ่นอายของญี่ปุ่นหลายแห่ง ที่ได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดี  

ปัจจุบันนักท่องเที่ยวทั้งชาวไต้หวันและชาวต่างชาติยังให้ความสนใจเมืองไถจงไม่น้อย เพราะเมืองนี้เต็มไปด้วยคุณสมบัติอันหลากหลายที่เชื้อชวนให้ไปเยือนเป็นอย่างยิ่ง ตั้งแต่การเป็นเมืองที่มีภูมิทัศน์สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย ผู้คนไม่พลุกพล่านเกินไป มีจุดท่องเที่ยวหลายรูปแบบ มีอาคารเก่า โบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ให้เยี่ยมชม มีห้างสรรพสินค้าและแหล่งช้อปปิ้งแบรนด์เนมชั้นนำ รวมทั้งมีอาหารอร่อยๆ มากมายให้เลือกชิมกันจนอิ่มจุกๆ ไปเลย

สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำ