หลีเปา รีสอร์ท (Lihpao Resort)

หลีเปา รีสอร์ท เป็นสวนสนุกบนพื้นที่กว่า 25 เฮกเตอร์ เมื่อเข้าสู่สวนสนุก ทุกคนจะพบกับร้านขายของฝาก ร้านอาหาร แผงอาหาร เครื่องเล่น และการแสดงสดสุดอลังการ นอกจากนี้ ที่นี่ยังมีเครื่องเล่น Wave ที่สร้างคลื่นได้สูงถึง 2.4 เมตร ถือเป็นสระคลื่นเทียมกลางแจ้งขนาดใหญ่แห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โดยหลีเปา รีสอร์ท มีความตั้งใจจะพัฒนาสวนสนุกแห่งให้เป็นสวนสนุกระดับโลก เหมาะสำหรับเด็กๆ และผู้ใหญ่ทุกคนที่อยากมาร่วมสนุกกัน

โทรศัพท์:

+886-4-2558-2459

เว็บไซต์:
วิธีการเดินทาง:

นั่งรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงสถานี Fengyuan จากนั้นต่อรถบัส Fengyuan Bus (ปลายทาง Dajia) มาลงป้าย Lihpao Resort

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ