เขตอนุรักษ์นกแม่น้ำต้าตู้ (Dadu River Bird Sanctuary)

ปากแม่น้ำต้าตู้ เป็นที่อยู่อาศัยของนกน้ำที่ใหญ่ที่สุด และขึ้นชื่อว่าเป็นสถานที่ดูนกที่ดีที่สุดในไต้หวัน โดยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่สำคัญที่สุดในทวีปเอเชีย จากสหภาพระหว่างประเทศ เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติด้วย

ในพื้นที่แห่งนี้ มีนกอนุกรักษ์อาศัยอยู่ถึง 24 สายพันธุ์ ฤดูกาลดูนกที่ดีที่สุดของที่นี่ เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน ส่วนในเดือนธันวาคมถึงเมษายน จะมีนกชายเลนและนกน้ำหลายสายพันธุ์ผลัดเปลี่ยนกันมาอยู่อาศัย ดังนั้นจึงควรศึกษาช่วงน้ำขึ้นน้ำลงให้ดี ก่อนวางแผนมาดูนกที่นี่

ที่ตั้ง:
โทรศัพท์:

+886-4-2515-2585

วิธีการเดินทาง:

นั่งรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงสถานี Longjing

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ