จุดชมวิวภูเขาเถี่ยเจิน (Tiezhen Mountain Scenic Area)

ชื่อของเขาเถี่ยเจิน ตั้งตามลักษณะของภูเขาที่เหมือนกับแท่งตีเหล็ก บนยอดเขาเป็นที่ตั้งของบ่อน้ำเจี้ยน (Jian Well) มีตำนานเล่าขานกันว่า ในอดีตตอนที่เจิ้ง เฉิงกง (Zheng ChengKung) พากองทัพของเขา ผ่านมายังที่แห่งนี้ ในเวลานั้นทุกคนไม่มีเสบียงเหลืออีกแล้ว เหล่าทหารและม้าจึงล้มตายด้วยความหิว เขาจึงอ้อนวอนต่อเทพพระเจ้า ทันใดนั้นดาบของเขาก็สามารถปักลงในดิน และเกิดบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ผุดขึ้นมาให้ทุกคนได้ดื่มกัน

ด้วยความมหัศจรรย์นี้ ผู้คนจึงก่อปูนล้อมรอบบ่อน้ำไว้ และตั้งชื่อบ่อน้ำแห่งนี้ว่า บ่อน้ำ กั๋วซิ่ง (Guoxing Well) ต่อมาหยู โย่วเริ่น (Yu Youren) อดีตผู้บริหารระดับสูงของที่นี่ ได้ตั้งชื่อใหม่ให้ว่าบ่อน้ำเจี้ยนซึ่งมีความหมายว่า “บ่อน้ำดาบ”

โทรศัพท์:

+886-4-2687-4543

เว็บไซต์:
วิธีการเดินทาง:
  1. นั่งรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน(THSR) มาลงสถานี Taichung จากนั้นต่อรถบัส Taichung Bus (ปลายทาง Dajia) มาลงป้าย Tiezhen Mountain
  2. นั่งรถไฟมาลงสถานี Taichung จากนั้นต่อรถบัส Geya Bus (ปลายทาง Tongxiao) มาลงป้าย Tiezhen Mountain
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ