สถาบันหวงซี (วัดหวงซี) – Huangxi Academy (Huangxi Temple)

วัดหวงซี ตั้งอยู่ในเมืองไถจง มีอีกชื่อเรียกว่า วัดเหวินชาง (Wenchang Temple) ก่อสร้างเมื่อปี 1888 ตัวอาคารเป็นงานสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ชิงตอนปลาย ภายในประดิษฐานเทพเจ้าเหวินชาง ตี้จวิน (Wenchang Dijun) ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งวัฒนธรรมและวรรณกรรม ในอดีตที่นี่ยังเป็นสถานที่พบปะของเหล่าบัณฑิตอีกด้วย

วัดแห่งนี้ถูกสั่งปิดในช่วงที่ญี่ปุ่นเข้ามาปกครอง และหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ผู้คนเริ่มพบว่าทรัพสินย์บางส่วนในวัดถูกขโมยและนำไปขาย อย่างไรก็ตาม วัดนี้มีสถาปัตยกรรมอันละเอียดอ่อน สวยงาม รอคอยให้คุณมาชมอีกมากมาย

โทรศัพท์:

+886-4-2699-1105

เว็บไซต์:
วิธีการเดินทาง:

นั่งรถไฟสาย Sea Line มาลงสถานี Dadu

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ