เขตต้าเจีย เมืองไถจง: วัฒนธรรมมาจู่มัตสึ (Dajia District, Taichung City: Matsu Culture)

เขตต้าเจียเป็นจุดศูนย์รวมธรรมชาติอันโดดเด่น ไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำต้าเจีย (Dajia River) แม่น้ำต้าอัน (Da’an River ) ภูเขาเถี่ยตีจิน (Tiezhen Mountain) ซึ่งเป็นที่ตั้งของบ่อน้ำเจี้ยน (Jian well) และมีสถานที่ทางวัฒนธรรมน่าสนใจมากมาย ทั้งหมู่บ้านช่างฝีมือ (Craftsman’s Hometown) ท่าเรือซงป๋อโบ (Songbo Harbor) สถานีรถไฟประวัติศาสตร์ (Rinan Railway Station) และร้านขายสินค้าท้องถิ่นที่คอยต้นรับนักท่องเที่ยวอย่างอบอุ่น

ที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของวัดเจิ้นหลาน (Zhenlan Temple) สร้างโดยชาวจีนฮั่นที่มาตั้งรกรากบริเวณนี้ ในเดือนมีนาคมของขิงทุกปี จะมีการจัดงานแสวงบุญต้าเจี่ยมาจู่มัตสึ (Dajia Matsu pilgrimage activity) ซึ่งมีผู้คนเข้ารวมงานนับล้าน ถือเป็นหนึ่งใน 3 พิธีกรรมทางศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก 

ส่วนใครที่สนใจประวัติศาสตร์ ยังสามารถไปชมประตูหญิงหม้าย (Chastity Arch) สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่หญิงหม่ายผู้ช่วยชีวิตชาวเมืองไว้ และวัดเหวินงชาง (Wenchang Temple) ที่ผู้คนนิยมไปขอพรเกี่ยวกับการเรียน การสอบ

นอกจากนี้ต้าเจียยังขึ้นชื่อเรื่องผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ ที่นี่มีทั้งข้าวรางวัลคุณภาพเยี่ยม มะระคุณภาพดี หอมต้นเดี่ยว และแตงโมสี่เหลี่ยมด้วย

ที่ตั้ง:
โทรศัพท์:

+886-4-2687-2101

วิธีการเดินทาง:
  1. นั่งรถไฟความเร็วสูงไต้หวัน (THSR) มาลงสถานี Wuri จากนั้นต่อรถบัส 93 Sea Loop route bus มาลงป้ายสถานีรถไฟ Dajia
  2. นั่งรถไฟสาย Coastal Line มาลงสถานี Dajia หรือ นั่งรถไฟมาลงสถานี Taichung จากนั้นต่อรถบัส Dajia ปลายทาง G-Bus มาลงป้าย Dajia
  3. จากสถานีรถไฟ Taichung ต่อรถบัส Dajia-bound G-Bus ไปลงป้าย Dajia หรือ จากสถานีรถไฟ Fengyuan จากนั้นต่อรถบัส Fengyuan Bus Dajia-bound shuttle มาลงป้าย Dajia หรือ จากสถานีรถไฟ Miaoli ต่อรถบัส Miaoli Bus Dajia-bound shuttle มาลงป้าย Dajia
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ