พื้นที่นันทนาการป่าสงวนแห่งชาติอู่หลิง (Wuling National Forest Recreation Area)

พื้นที่นันทนาการแห่งนี้ กินพื้นที่หลายเขตของไต้หวันตอนกลาง ในแต่ละฤดูกาล มีจุดเด่นที่แตกต่างกันไป อย่างในฤดูใบไม้ผลิ จะเต็มไปด้วยผลพีชและพลัมลูกใหญ่ ในฤดูร้อนจะอุดมไปด้วยพืชผักอันหลากหลาย ในฤดูใบไม้ร่วง ที่นี่จะถูกตกแต่งไปด้วยสีแดงอันโดดเด่นของใบเมเปิ้ลกลางป่าทึบ และในฤดูหนาว บนยอดเขาจะถูกปกคลุมไปด้วยหิมะ สวยงดงามราวกับอยู่ในสวรรค์

ในบริเวณนี้ยังเป็นที่ตั้งของน้ำตกเถาต้าซาน (Taoshan Waterfall) ซึ่งเป็นน้ำตกที่ได้รับความนิยมอีกแห่งในไต้หวัน และแม่น้ำชีเจียวาน (Qijiawan River) อันเป็นที่อยู่อาศัยของปลาแซลมอน (rare land-locked salmon) พันธุ์หายากของไต้หวัน

โทรศัพท์:

+886-4-2590-1020

วิธีการเดินทาง:

นั่งรถไฟมาลงสถานี Taichung จากนั้นต่อรถบัส Fengyuan (ปลายทาง Lishan) มาลงป้าย Fengyuan และต่อรถบัส Fengyuan Bus (ปลายทาง Wuling) มาลงป้าย Wuling Farm

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ