สวนพื้นบ้านไถจง (Taichung Folklore Park)

สวนพื้นบ้านไถจง เป็นสวนพื้นบ้านแห่งแรกในไต้หวัน สร้างเสร็จเมื่อปี 1990 ภายในอัดแน่นไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวไต้หวัน ที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งฝูเจี้ยน 

สวนแห่งนี้แบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก คืออาคารพื้นบ้าน (Folklore Hall) ซึ่งออกแบบตามบ้านดั้งเดิมของชาวจีนฮกเกี้ยนตอนใต้ นำเสนอวิถีชีวิตของชาวไต้หวันในอดีต ภายในจัดแสดงห้องต่างๆ และข้าวของเครื่องใช้โบราณ อีกทั้งยังมีโรงน้ำชา และพื้นที่เรียนรู้วัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็นดนตรี ศิลปะ ร้านขายของที่ระลึกอันน่าสนใจ และบริเวณชั้นใต้ดินของอาคารยังเป็นที่จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของชาวไต้หวันในอดีตด้วย

ส่วนที่ 2 คืออาคารศิลปะพื้นบ้าน (Folk Arts Hall) ซึ่งครึกครื้นเป็นพิเศษในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ ของไต้หวัน เพราะจะมีการจัดการแสดงพื้นบ้าน เชิดสิงโต เวทีเสวนา และมีกิจกรรมสนุกๆ ที่ชวนทุกคนย้อนกลับไปเรียนรู้วิถีชีวิตของบรรพบุรุษในอดีต 

ยังไม่หมดเพียงเท่านั้น พื้นที่โดยรอบอาคารยังเป็นสวนสวยๆ มีบ่อบัว ดอกไม้ตามฤดูกาล พร้อมอาคารบ้านเรือนในอดีตหลายรูปแบบ ให้ทุกคนชมความสวยงามและถ่ายรูปกลับไปอย่างจุใจ

โทรศัพท์:

+886-4-2245-1310

เว็บไซต์:
วิธีการเดินทาง:

นั่งรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงสถานี Taichung จากนั้นต่อรถบัส Taichung City Bus (หมายเลข71) มาลงป้าย Folklore Park

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ