จุดชมธรรมชาติเขาชานซาน – ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวหลีซาน (Tri-Mountain National Scenic Area – Lishan Visitor Center)

จุดชมธรรมชาติเขาชานซาน  เป็นสถานที่พักผ่อนช่วงหน้าร้อนที่ได้รับความนิยมอีกแห่งหนึ่ง ที่นี่มีโรงแรมหลีซาน (Lishan Hotel) ซึ่งเป็นโรงแรมแห่งแรกในเขตนี้ จุดเด่นอยู่ที่สถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณ และเป็นแหล่งปลูกผลไม้บนภูเขาอีกด้วย นอกจากนี้ที่นี่ ยังโดดเด่นในเรื่องของวิวธรรมชาติที่สวยงามจนต้องตกตะลึง!

รวมถึงพืชพันธุ์นานาชนิดและน้ำตกในป่า ทำให้ชาวไต้หวันนิยมมาพักผ่อนที่นี่ ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ไม่ไกลจากทางเข้าเขตหลีซาน ยังเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมหลีซาน (Lishan Culture Museum) ภายในพิพิธภัณฑ์ มีการเล่าเรื่องการพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ เรื่องราวของชนพื้นเมืองไท่หยา และการก่อสร้างทางหลวงสายหลัก (Central Highway) 

โดยหลีซานถือเป็นจุดเชื่อมต่อไปยังภูมิภาคต่างๆ ของไต้หวันตอนกลาง การเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่อื่นๆ จึงทำได้อย่างง่ายดาย ใครแวะมาเส้นทางนี้ อย่าลืมมาเที่ยวที่จุดชมธรรมชาติเขาชานซานกันนะ

โทรศัพท์:

+886-4-2598-1331

เว็บไซต์:
วิธีการเดินทาง:

นั่งรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงสถานี Fengyuan จากนั้นต่อรถบัส Fengyuan Bus (ปลายทางLishan) มาลงป้าย Lishan

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ