วัดต้าเจี่ยเจิ้นหลาน (Dajia Jenn Lann Temple)

ผู้คนเล่าขานกันว่า วัดเจิ้นหลานในต้าเจี่ย ถูกสร้างโดยชาวฮกเกี้ยนจากเมืองเหมยโจว เมื่อปี 1730 จากพื้นที่บูชาเล็กๆ ก็เริ่มขยับขยายเป็นวัดเทียนโฮ่ว (TianHou Temple) ในปี 1770 ก่อนที่วัดแห่งนี้จะถูกบูรณะใหม่ และกลายเป็นวัดเจิ้นหลานในปี 1778

ในบริเวณของวัดมีอาคารหลายหลังเชื่อมต่อกัน ประดับประดาไปด้วยงานประติกรรมรูปดอกไม้ นก และอสูรที่สวยงาม ละเอียดปราณีต ภายในเป็นที่ประดิษฐานเจ้าแม่มาจู่ และอาคารทางใต้ยังมีพรหมจรรย์เจ้าแม่มาจู่หม่าโจ้ว (The chastity Mazu) ซึ่งเป็นตัวแทนของหญิงสาวพรหมจรรย์นามว่าหลิน 

ทุกปี ในช่วงตรุษจีนจะมีงานเฉลิมฉลองของนักแสวงบุญ ซึ่งมีผู้ศรัทธาเดินทางมาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก และยังมีงานเฉลิมฉลองต้อนรับเจ้าแม่มาจู่หม่าโจ้ว ในวัดอีกกว่า 500 แห่ง ที่ประดิษฐานเจ้าแม่องค์นี้เช่นกัน นอกจากนี้ ทุกปีเจ้าหน้าที่เขตต้าอัน (Ta An County) ยังต้องเดินทางไปยังศาลเจ้าแม่มาจู่หม่าโจ้วที่เมืองเหมยโจว เพื่อทำพิธีเรียกวิญญาณศักดิ์สิทธิ์กลับมาประดิษฐานในรูปปั้นด้วย

โทรศัพท์:

+886-4-2676-3522

เว็บไซต์:
วิธีการเดินทาง:

นั่งรถไฟมาลงสถานี Dajia จากนั้นเดินต่อไปอีกประมาณ 3 นาที

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ