วัดขงจื่อ ไถจง (Taichung Confucius Temple)

วัดขงจื่อแห่งนี้มีต้นแบบมาจากพระราชวังสมัยราชวงศ์ซ่ง ในวันที่ 28 กันยายนของทุกปี ซึ่งตรงกับวันเกิดขงจื้อ วัดจะเปิดประตูหลิงซิง (Lingxing Door) หรือประตูหลัก เพื่อทำพิธีรำลึกถึงนักปราชญ์ผู้นี้ ในบริเวณใกล้กันยังเป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถาน เพื่อรำลึกถึงเหล่าทหารกล้าในสงครามจีนด้วย

โทรศัพท์:

+886-4-2234-2264

เว็บไซต์:
วิธีการเดินทาง:
  1. นั่งรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงสถานี Taichung จากนั้นต่อรถบัส Taichung City Bus (หมายเลข 1, 21, or 31) มาลงป้าย Sanmin Rd. & Jinzhong St. Intersection
  2. นั่งรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงสถานี Taichung จากนั้นต่อรถบัส Taichung City Bus (หมายเลข 67) มาลงป้าย Shuangshi Junior High School
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ