พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว 921 แห่งไต้หวัน (921 Earthquake Museum of Taiwan)

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตอู้เฟิง (Wu-Feng County) สร้างเสร็จในปี 2007 บนพื้นที่เดิมของโรงเรียนมัธยมต้นกวงฟู (Kuangfu Junior High School) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดแห่งหนึ่ง จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่สร้างความเสียหายรุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในไต้หวัน เมื่อวันที่ 21 กันยายน 1999 หรือที่รู้จักกันในชื่อแผ่นดินไหวจี๋จี๋ฉีฉี (Ji-Ji earthquake)

ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงสิ่งของและเล่าเรื่องราวในวันที่เกิดเหตุ ประกอบไปด้วย 5 อาคาร คือ อาคารนิทรรศการรอยเลื่อน Chelungpu (Chelungpu Fault Gallery) เป็นอาคารที่ตั้งทับกับรอยเลื่อนของแผ่นดินไหวในครั้งนั้น ซึ่งรอยเลื่อนนี้เป็นจุดเชื่อมโยงอาคารต่างๆ ในพิพิธภัณฑ์เข้าด้วยกัน ภายในเก็บรักษาหลักฐานความเสียหายจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเอาไว้ และแสดงผลงานศิลปะรูปเข็มกับด้าย ที่สื่อถึงการเย็บบาดแผลอันเจ็บปวด จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

อาคารวิศวกรรมแผ่นดินไหว (Earthquake Engineering Education Hall) ให้ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างบ้านเรือนและอาคารต่างๆ เพื่อช่วยลดความเสียหายยามเกิดแผ่นดินไหว 

ห้องภาพถ่าย (Image Gallery) เดิมเป็นศูนย์กิจกรรมของโรงเรียน ที่ถูกปรับปรุงใหม่หลังแผ่นดินไหว ภายในมีภาพประวัติศาสตร์ เล่าเรื่องราวความเป็นอยู่ของผู้คน และสภาพสังคม ณ ขณะนั้น อีกทั้งมีห้องฉายหนังภาพมุมสูง (Bird’s Eye View) และห้องจำลองเหตุการณ์แผ่นดินไหว ซึ่งช่วยให้ผู้มาเยือนเข้าใจความเป็นอยู่และความแข็งแกร่งของผู้คนในตอนนั้นได้มากขึ้น

อาคารป้องกันความเสียหาย (Disaster Prevent Hall) ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและเยียวยายามเกิดแผ่นดินไหว และสุดท้าย อาคารแห่งการเยียวยา (Reconstruction Record Hall) ที่รวบร่วมเรื่องราวความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนในการช่วยกันฟื้นฟูไต้หวันให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง ตัวอาคารออกแบบมาเพื่อแสดงให้เห็นถึงความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆ ของชาวไต้หวัน

โทรศัพท์:

+886-4-2339-0906

วิธีการเดินทาง:

นั่งรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงสถานี Taichung จากนั้นต่อรถบัส UBus (หมายเลข 50) มาลงป้าย 921 Earthquake Museum of Taiwan

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ