พื้นที่ชุ่มน้ำเกาเหม่ย (Gaomei Wetlands)

พื้นที่ชุ่มน้ำแห่งนี้แม้จะเป็นพื้นที่เล็กๆ ที่มีพื้นที่เพียง 300 เฮกเตอร์ แม้จะเป็นพื้นที่เล็กๆ แต่สามารถแบ่งพื้นที่ได้ถึง 7 ประเภทแบบ ส่งผลให้ระบบนิเวศมีความหลากหลาย และมีสัตว์อาศัยอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเป็ดป่าที่พบเจอได้ยาก นก ปลา ปู และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหลายชนิด

โทรศัพท์:

+886-4-2611-1566

เว็บไซต์:
วิธีการเดินทาง:
  1. นั่งรถไฟมาลงสถานี Qingshui จากนั้นต่อรถบัส Jeya Bus มาลงป้าย Gaomeind และเดินต่อไปอีกประมาณ 5 นาที
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ