พิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์แห่งชาติไต้หวัน (National Taiwan Museum of Fine Arts)

พิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์แห่งชาติไต้หวัน เปิดให้บริการเมื่อปี 1988 มีห้องจัดนิทรรศการทั้งหมด 24 ห้อง จัดแสดงนิทรรศการศิลปะถาวร และนิทรรศหมุนเวียนตลอดทั้งปี เช่น งานศิลปะตะวันตก ภาพวาดพู่กันจีน และงานประติมากรรม

โทรศัพท์:

+886-4-2372-3552

วิธีการเดินทาง:

นั่งรถไฟธรรมดา(TRA) มาลงสถานี Taichung จากนั้นต่อรถบัส Taichung City Bus (หมายเลข 71, 75, หรือ 89) มาลงป้าย National Taiwan Museum of Fine Arts

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ