สวนสาธารณะนครไถจง (Taichung Metropolitan Park)

สวนสาธารณะนครไถจง สร้างขึ้นเพื่อลดมลพิษทางอากาศ เสียง และควบคุมอุณหภูมิของตัวเมือง ที่นี่มีระบบนิเวศที่สมบูรณ์ทั้งดินและน้ำ จึงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญสำหรับทุกคนในเมือง นอกจากประโยชน์ทางการศึกษาแล้ว ทุกคนยังสามารถมาพักผ่อนหย่อนใจ เพลิดเพลินกับธรรมชาติ หรือจะชมวิวเมืองไถจงยามค่ำคืนก็ได้

โทรศัพท์:

+886-4-2461-2483

เว็บไซต์:
วิธีการเดินทาง:

นั่งรถไฟธรรมดา (TRA) สถานี Taichung จากนั้นต่อรถบัส Taichung City Bus (หมายเลข146) มาลงป้าย Taichung Metropolitan Park

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ