อุทยานแห่งชาติเซว่ป้า -ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอู่หลิง (Shei-Pa National Park – Wuling Visitor Center)

อุทยานแห่งชาติเซว่ป้า เป็นอุทยานลำดับที่ 5 ของไต้หวัน ก่อตั้งเมื่อปี 1992 กินพื้นที่เขตซินชินจู๋ เหมียวลี่และไถจง และ มีพื้นที่รวม 76,850 เฮกเตอร์

โดยภูเขาที่สูงที่สุดในอุทยานแห่งชาติเซว่ป้าคือ เขาเซว่ซาน (Xueshan) มีความสูง 3,886 เมตร ถือเป็นภูเขาสูงเป็นอันดับ 2 ของไต้หวัน อุทยานแห่งนี้มีวิวธรรมชาติอันสวยงาม และเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำหลายสายในไต้หวัน ด้วยระบบนิเวศอันอุดมสมบูรณ์ ทำให้เป็นที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์หลายสายพันธุ์ เช่น ปลาแซลมอน หมีดำ เป็นต้น อีกทั้งสภาพอากาศของอุทยานแห่งนี้ค่อนข้างเย็นสบาย จึงเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ และชมธรรมชาติในอุทยานเป็นอย่างมาก

โทรศัพท์:

+886-4-2590-1350

เว็บไซต์:
วิธีการเดินทาง:
  1. จากสถานีรถไฟ Fengyuan ต่อรถบัส Fengyuan Bus (ปลายทาง Lishan) มาลงป้าย Lishan จากนั้ต่อรถบัส Fengyuan Bus (ปลายทาง Wuling Farm) มาลงป้าย Wuling
  2. จากสถานีรถไฟ Yilan ต่อรถบัส Kuo-Kuang Bus (ปลายทาง Lishan) มาลงป้าย Wuling
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ