มหาวิทยาลัยตงไห่ (Tunghai University)

มหาวิทยาลัยตงไห่ ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่สวยที่สุดในไต้หวัน ด้วยตัวอาคารที่อิงจากสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถัง และมีแลนด์มาร์กสำคัญ คือโบสถ์ที่ออกแบบโดยสถาปนิกระดับโลก ไอ.เอ็ม. เพ (I.M. Pei)

โทรศัพท์:

+886-4-2359-0121

เว็บไซต์:
วิธีการเดินทาง:
  1. นั่งรถไฟความเร็วสูง (THSR) มาลงสถานี Taichung จากนั้นต่อรถบัส Taichung Bus หมายเลข 69 มาลงป้าย Taichung Veterans General Hospital
  2. นั่งรถไฟมาลงสถานี Taichung จากนั้นต่อรถบัส Taichung Bus หมายเลข 60 , 88 หรือ147 มาลงป้าย Taichung Veterans General Hospital
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ