พิพิธภัณฑ์แซกโซโฟนเหลียนชาง (โรงงานผลิตเครื่องดนตรี) – Lien Chang Saxophone Museum (Musical Instrument Factory)

พิพิธภัณฑ์แซกโซโฟนเหลียนชาง เป็นส่วนหนึ่งของโรงงานผลิตเครื่องดนตรีเหลียนชาง สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึง จาง เหลียนชาง (Chang Lien-Chang) ศิลปินผู้สร้างสรรค์แซกโซโฟนทำมือเครื่องแรกของไต้หวัน จนต่อมา เมืองโฮ่วหลี่กลายเป็นเมืองขึ้นชื่อเรื่องการผลิตแซกโซโฟน

ภายในพิพิธภัณฑ์ จัดแสดงแซกโซโฟนเก่าหลายสมัย มีพื้นที่สาธิตการผลิตแซกโซโฟน รวมถึงมีจุดแสดงผลงานเขียนคัลลิกราฟี (Calligraphy) ของคุณจางด้วย

โทรศัพท์:

+886-4-2557-8989

เว็บไซต์:
วิธีการเดินทาง:

นั่งรถไฟธรรมดา (TRA) มาลงสถานี Fengyuan จากนั้นต่อรถบัส Fengyuan Bus (ปลายทาง Dajia) มาลงป้าย Zhonghe

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ