ฟาร์มอู่หลิง (Wuling Farm)

ฟาร์มแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1963 เพื่อสร้างอาชีพให้กับพนักงานวัยสูงอายุ ในพื้นที่กว่า 700 เฮกร์เตอร์ บนความสูงราว 1,740-2,100 เมตร ที่นี่จึงเป็นแหล่งเพาะปลูกพืชผักผลไม้เมืองหนาวและชาชั้นดีเยี่ยม นอกจากทิวทัศน์บนยอดเขาจะสวยงามแล้ว ยังมีจุดท่องเที่ยวน่าสนใจอื่นๆ อีก เช่น น้ำตกเถาชาน (Taoshan Waterfall) ที่มีความสูงถึง 50 เมตร

ในแต่ละฤดูกาล ฟาร์มแห่งนี้จะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไป นักท่องเที่ยวจะได้เพลิดเพลินกับผลไม้นานาชนิดในช่วงฤดูใบไม้ผลิและต้นฤดูร้อน ผลไม้จะออกผลมากมาย ส่วนในช่วงฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วง ผลผลิตทางการเกษตรจะอุดมสมบูรณ์ นอกจากนี้ ที่นี่ยังเป็นที่อยู่อาศัยของปลาแซลมอนแอตแลนติก และในบางคราวอาจเจอปลาแซลมอนฟอร์โมซา ซึ่งเป็นปลาใกล้สูญพันธุ์ หายากในแถบเอเชียอีกด้วย

โทรศัพท์:

+886-4-2590-1259

เว็บไซต์:
วิธีการเดินทาง:

จากสถานีรถไฟ Fengyuan ต่อรถบัส Fengyuan Bus (ปลายทาง Lishan) มาลงป้าย Lishan จากนั้นต่อรถบัส Fengyuan Bus (ปลายทาง Wuling) มาลงป้าย Wuling Farm

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ